Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου


Ηγετική θέση στο λογισμικό Εφοδιαστικής Αλυσίδας για την Entersoft

Δεκ  2020

Η Entersoft A.E. ανακοινώνει ότι στις 29/12/2020 υπεγράφη η εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας Optimum A.E., σε υλοποίηση της σχετικής έγκρισης του Δ.Σ. της εταιρείας.
H εξαγορά αυτή επισφραγίζει τη δυναμική πορεία της Optimum και διασφαλίζει την επιτυχία της ομάδας μας στο μέλλον.