ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΑΓΟΡΑΣ

COVID-19 ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Survey_image

Τον Μάρτιο 2020, η Optimum ανέθεσε τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς με στόχο την καταγραφή των αλλαγών στην Αποθήκη και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, από την επιδημία του COVID-19.

Mπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα της έρευνας δωρεάν