ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Για όσους εργάζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, η διαχείριση αποθήκης σημαίνει περισσότερα από την απλή διακίνηση προϊόντων. Στην πραγματικότητα, η αποθήκη αποτελεί μία σημαντική λειτουργία για τις περισσότερες επιχειρήσεις, καθώς συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη και την επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης.

Αυτός είναι ο βασικός λόγος που οι σύγχρονες επιχειρήσεις επενδύουν στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών της αποθήκης, ενσωματώνοντας δοκιμασμένες διαδικασίες, προηγμένη τεχνολογία και εκπαίδευση για το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Η ομάδα Υπηρεσιών της OPTIMUM συνεργάζεται στενά με τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από την επένδυσή τους. Από τον σχεδιασμό ως την υλοποίηση, οι έμπειροι σύμβουλοί μας βοηθούν τις επιχειρήσεις να δομήσουν ένα σταθερό και υγιές περιβάλλον λειτουργίας που προωθεί την υψηλή παραγωγικότητα, την υπευθυνότητα και την οικονομική αποτελεσματικότητα.

aberon Logistics Information TEchnology

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μπορεί να ετοιμάζετε μία νέα αποθηκευτική μονάδα. Μπορεί να επεκτείνετε μία μονάδα σε λειτουργία, ή μπορεί να θέλετε να αναβαθμίσετε και να βελτιώσετε τον τρόπο λειτουργίας σας.

Όποια κι αν είναι η ανάγκη σας, η ομάδα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών θα σας παρέχει την εξειδικευμένη καθοδήγηση που χρειάζεστε.

Βασιζόμενοι στην εξαντλητική ανάλυση των λειτουργιών σας, των πόρων που διαθέτετε και των αναγκών που θέλετε να καλύψετε, οι σύμβουλοί μας θα σχεδιάσουν ένα περιβάλλον που θα βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες της αποθήκης και θα συμβάλει:

- Στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής παραγωγικότητας
- Στη βελτίωση της χρήσης των διαθέσιμων χώρων
- Στην ενσωμάτωση διαδικασιών που μειώνουν δραστικά την πιθανότητα λάθους

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η διαδικασία υλοποίησης που ακολουθούμε βασίζεται σε αναγνωρισμένη μεθοδολογία για την επιτυχημένη ανάπτυξη Συστημάτων Αυτοματισμού στα Logistics, και πραγματοποιείται από μια καλά συντονισμένη ομάδα έμπειρων Συμβούλων, Μηχανικών, Project Manager και Προγραμματιστών, που διασφαλίζουν ότι το έργο θα ολοκληρωθεί στην ώρα του, εντός προϋπολογισμού και χωρίς απρόοπτα.

Η ομάδα που αναλαμβάνει τη διαχείριση του έργου, επιβλέπει και αξιολογεί την πρόοδο, θέτει προτεραιότητες και τους απαιτούμενους πόρους για κάθε στάδιο, ενώ είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να παρέμβει και να επιλύσει τυχόν θέματα που προκύπτουν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μετά την εισαγωγή νέων συστημάτων ή διαδικασιών, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των χρηστών και της εμπιστοσύνης τους στο καινούργιο περιβάλλον είναι απαραίτητη για τη γρήγορη απόδοση της επένδυσης.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους χρήστες να αποκτήσουν βαθιά κατανόηση του εργαλείου και των διαδικασιών που εφαρμόζονται, ώστε να τα χρησιμοποιούν στην εργασία τους με αυτοπεποίθηση.

Οι έμπειροι εκπαιδευτές μας διεξάγουν προγράμματα εκμάθησης πολλαπλών επιπέδων, πρακτική εκπαίδευση και ασκήσεις, που απαιτούνται για την επιτυχία του εκπαιδευτικού προγράμματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η σχέση μας με τον πελάτη δεν σταματά στην ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος. Για την ακρίβεια, εκεί ακριβώς αρχίζει.

Προσφέρουμε πλήρεις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, μέσω τηλεφώνου, με online υποστήριξη και με επίσκεψη στο περιβάλλον του πελάτη, που περιλαμβάνουν:

- Προσυμφωνημένες αναβαθμίσεις, βάσει του ετήσιου προγράμματος συντήρησης
- Τεχνική βοήθεια και διαχείριση των αιτημάτων υποστήριξης
- Άλλες υπηρεσίες

Τις υπηρεσίες μας προσφέρουν άρτια εκπαιδευμένοι και έμπειροι Μηχανικοί και Τεχνικοί Αναλυτές.