Εισαγωγή

Aberon F DRP LOGO 112x57Το aberon F-DRP είναι ένα πανίσχυρο πληροφοριακό σύστημα για την πρόβλεψη των πωλήσεων και τη διαχείριση των αποθεμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απλό στην χρήση του και αποτελεσματικό στην λειτουργία του. Με τρία κλικ, ο χρήστης μπορεί να προβλέψει τις μελλοντικές πωλήσεις, να προγραμματίσει τις αγορές ή εντολές παραγωγής και τέλος να εκδώσει το έντυπο παραγγελίας αγοράς ή το πλάνο εντολών παραγωγής.

Το aberon F-DRP αποτελείται από δύο βασικές οντότητες, που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους σε ένα ενιαίο περιβάλλον:

  • Στατιστική Πρόβλεψη Ζήτησης και 
  • Προγραμματισμός Αποθεμάτων, Αγορών και Εντολών Παραγωγής

Το aberon F-DRP καλύπτει όλες τις ανάγκες της επιχείρησης, ανεξαρτήτως του τύπου των ειδών και της ανάγκης προγραμματισμού τους και έρχεται να ανατρέψει τον συμβατικό τρόπο διαχείρισης των αποθεμάτων, που βασίζεται στην κλασική θεωρία του σημείου αναπαραγγελίας (ordering point) στηριζόμενο σε εμπειρικές προβλέψεις των μελλοντικών πωλήσεων.

Το σύστημα προβλέπει τις μελλοντικές πωλήσεις με αυτοπροσαρμοζόμενους στατιστικούς αλγορίθμους και προγραμματίζει τις αγορές ή τις εντολές παραγωγής με βάση το μοντέλο του χρονοπρογραμματισμού (Time Phased Planning), που εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στα συστήματα προγραμματισμού παραγωγής και υλικών (MRP και MRP II).

fdrpflow

Το aberon F-DRP απαλλάσσει τον χρήστη από το «μυωπικό σύνδρομο», που είναι εγγενές στα συμβατικά συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων του τύπου «σημείου αναπαραγγελίας» και επιτρέπει στον χρήστη να αναλύει και να σχεδιάζει την εξέλιξη της πορείας των αποθεμάτων σε βάθος χρόνου. Η νέα αυτή τεχνολογία παρέχει στον χρήστη την ικανότητα καλύτερου προγραμματισμού των αγορών και των εντολών παραγωγής και τη δυνατότητα εντοπισμού μελλοντικών προβλημάτων, ώστε να αποφευχθούν τόσο η υπέρμετρη αποθεματοποίηση, όσο και οι ελλείψεις ειδών (stock outs) κατά την εκτέλεση των παραγγελιών.

FDRPstepsWEB