Εισαγωγή

Aberon Warehousemanagement Logo 112x57Στο σημερινό περιβάλλον διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, η αποθήκη αποτελεί ένα κρίκο με απαιτήσεις πολύ μεγαλύτερες από εκείνες ενός απλού αποθηκευτικού χώρου.

Η εμπορική επιτυχία βασίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην έγκαιρη και χωρίς λάθη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, απαίτηση που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από τις εταιρείες που στηρίζονται σε συμβατικά συστήματα διαχείρισης αποθηκών και σε χειρόγραφες διαδικασίες.

Οι εταιρείες που είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών γρήγορα, χωρίς λάθη και με χαμηλό κόστος αποκτούν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον κλάδο τους.

Το aberon WMS είναι ένα ευέλικτο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποθηκών και Διανομών και αποτελεί τον κύριο κορμό των λύσεων της  OPTIMUM για τη διαχείριση και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Είναι φιλικό, εύχρηστο, ευέλικτο και αρθρωτό, ώστε να προσαρμόζεται απόλυτα στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη.

Το aberon WMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαχειρισθεί με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων στην αποθήκη - από αποθήκες με ασύρματα τερματικά, μέχρι πλήρως αυτοματοποιημένα κέντρα διανομής με pick-by-light, carrousels, sorters, automatic stacker cranes, goods-to-man συστήματα κ.λ.π.