Εισαγωγή

Aberon F DRP LOGO 112x57

Το aberon F-DRP είναι ένα ισχυρό πληροφορικό σύστημα για την πρόβλεψη των πωλήσεων και τον προγραμματισμό των αποθεμάτων της κεντρικής αποθήκης.

Έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απλό στη χρήση του και αποτελεσματικό στη λειτουργία του και παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής σε κάθε τύπο επιχείρησης και περιβάλλον λειτουργίας. Ο χρήστης μπορεί σε 3 βήματα να προβλέψει τις μελλοντικές πωλήσεις, να προγραμματίσει τα αποθέματα και τις αγορές και τέλος να εκδώσει τα έντυπα παραγγελίας προς τους προμηθευτές του.

Το aberon F-DRP καλύπτει όλες τις ανάγκες της επιχείρησης, ανεξαρτήτως του τύπου των ειδών και της ανάγκης προγραμματισμού τους. Παρέχει στο χρήστη την ικανότητα καλύτερου προγραμματισμού των αγορών και τη δυνατότητα εντοπισμού μελλοντικών προβλημάτων, ώστε να αποφευχθούν τόσο η υπέρμετρη αποθεματοποίηση (overstock), όσο και οι ελλείψεις ειδών (stockout) κατά την εκτέλεση των παραγγελιών.

FDRP steps