Βασικές λειτουργίες

Aberon StoreReplenishment Logo 112x57Το aberon STORE REPLENISHMENT είναι ένα συµπληρωµατικό module του aberon F-DRP, υπεύθυνο για την αναπλήρωση του αποθέµατος των καταστηµάτων αλυσίδων Λιανεµπορίου.

Σε αντίθεση µε την αναπλήρωση της κεντρικής αποθήκης και των περιφερειακών, εξαρτημένων αποθηκών, που βασίζεται στο MRP μοντέλο, η αναπλήρωση των καταστηµάτων αυτοματοποιείται µε βάση το μοντέλο “Βέλτιστο Σημείο Αναπαραγγελίας” της κλασσικής θεωρίας διαχείρισης των αποθεµάτων, που υπολογίζεται από το aberon STORE REPLENISHMENT.

Η προσέγγιση αυτή είναι αποτελεσµατική, αφού οι χρόνοι αναπλήρωσης των καταστηµάτων από την κεντρική αποθήκη είναι µικροί, συγκρινόµενοι µε τους χρόνους αναπλήρωσης των κεντρικών και περιφερειακών αποθηκών. Η διαδικασία αναπλήρωσης των καταστηµάτων είναι πλήρως  αυτοματοποιημένη : Το aberon STORE REPLENISHMENT εκδίδει αυτόµατα τις παραγγελίες αναπλήρωσης των καταστηµάτων, σύμφωνα µε το πλάνο αναπλήρωσης.

Για κάθε κατάστηµα ορίζεται στο Σύστημα ο χρόνος παράδοσης (lead time), η εβδομαδιαία συχνότητα αναπλήρωσης και το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών (CSL - Customer Service Level).

Το aberon STORE REPLENISHMENT επεξεργάζεται τις ιστορικές πωλήσεις, αφαιρεί το “θόρυβο” που προέρχεται από προωθητικές ενέργειες ή ελλείψεις (stockout) και, µε βάση τις παραπάνω παραµέτρους, υπολογίζει και προωθεί προς εκτέλεση τις βέλτιστες παραγγελίες αναπλήρωσης.

Σε περίπτωση προωθητικών ενεργειών (προσφορά, φυλλάδιο, εκτυπωτικό κουπόνι, κ.λπ.), όπου οι πωλήσεις αναμένονται αυξημένες, ο χειριστής ενεργοποιεί τη µεταβολή των βασικών παραμέτρων, για τη χρονική περίοδο που διαρκεί η προώθηση και µετά το πέρας της το aberon STORE REPLENISHMENT αναλαμβάνει τον έλεγχο και επαναφέρει αυτόµατα τις παραµέτρους στις βέλτιστες τιμές.