ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Aberon VoicePicking Logo 112x57Το VOICE PICKING είναι μία εναλλακτική μέθοδος picking, που εφαρμόζεται κυρίως για τη συλλογή των παραγγελιών κιβωτιακού ή τεμαχιακού περιεχομένου. Σε ειδικές περιπτώσεις η τεχνολογία φωνής μπορεί να εφαρμοστεί για την παραλαβή των προϊόντων, την ανατροφοδοσία των θέσεων picking και την απογραφή.

Η λύση VOICE PICKING αποτελείται από ένα PDA εξοπλισμένο με headset (ακουστικά & μικρόφωνο) και την εφαρμογή διαχείρισης συλλογής μέσω φωνητικής αναγνώρισης. Η διεπαφή του χειριστή με το σύστημα γίνεται μέσω διαλόγου.

Το πλεονέκτημα της λύσης VOICE PICKING έναντι της κλασσικής RF picking είναι το ότι ο χειριστής έχει ελεύθερα και τα δύο χέρια του, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη παραγωγικότητα. Ειδικά σε περιβάλλον βαθιάς κατάψυξης, όπου οι χειριστές φορούν γάντια, η χρήση των ασύρματων τερματικών δυσχεραίνει τη διαδικασία της συλλογής. Σε αυτή την περίπτωση η χρήση του VOICE PICKING αποτελεί μία εναλλακτική λύση με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Η λύση VOICE PICKING της OPTIMUM βασίζεται σε τεχνολογία αιχμής και είναι πλήρως ενσωματωμένη στον βασικό κορμό του aberon WMS. Η υλοποίηση αυτή δεν απαιτεί Interface με το WMS ή ξεχωριστό server και αποτελεί φυσική προέκταση του συστήματος Διαχείρισης Αποθηκών aberon WMS της OPTIMUM. Επίσης μπορεί να λειτουργήσει και αυτόνομα και να συνδεθεί μέσω interfaces με άλλα WMS ή ERP συστήματα.
 
To aberon VOICE PICKING είναι μία ανοικτή εφαρμογή ανεπτυγμένη σε C#, που μπορεί να λειτουργήσει σε οποιουδήποτε τύπου PDA με λειτουργικό σύστημα MOBILE WINDOWS 5 ή WINDOWS CE 3.0.

Τα κύρια πλεονεκτήματα της λύσης aberon VOICE PICKING σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά συστήματα είναι:

  • Η πλήρης ενσωμάτωση της λειτουργίας πάνω στον κορμό του aberon WMS και η λειτουργία του συστήματος χωρίς interfaces και ενδιάμεσους servers.
  • Η φυσική ποιότητα της φωνής (100%  ανθρώπινη φωνή) που δεν δημιουργεί στον χειριστή αίσθημα κόπωσης και δυσφορίας, όπως τα άλλα ανταγωνιστικά συστήματα με ηλεκτρονική φωνητική παραμόρφωση.
  • Δεν απαιτείται εκπαίδευση του συστήματος (speaker independent), μιας και χρησιμοποιεί νευρωνικούς αλγορίθμους για την αναγνώριση και αποκωδικοποίηση των φωνητικών εντολών.
  • Η χαμηλή τιμή κτήσης και η προστασία της επένδυσης.
  • Η ανοικτή αρχιτεκτονική της εφαρμογής, που επιτρέπει τη λειτουργία της τόσο σε voice PDA, όσο και σε κανονικά RF τερματικά
  • Η δυνατότητα απόλυτης προσαρμογής πάνω στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη.